LV RU

Tūrisma aģentūra VRK Travel

Cienījamie partneri un tūristi!

Informējam Jūs, ka tūroperators VRK Travel SIA, Ievērojot Ministru kabineta 26. 06. 2018. noteikumu par tūrismu Nr. 380, izpildīja visas nepieciešamas formalitātes un viens no pirmājiem saņēma licenci tūroperatora pakalpojumu sniegšanai Nr. T-2018-4
Apdrošināšanas Akciju Sabeidrība BALTA nodrošināja mums apdrošināšanu uz 80 000 EUR summu, kura darbojas no 11.08.2018 līdz 10.08.2019
Tūrisma aģentūra VRK Travel SIA kopš 2019.gada ir ALTA biedrs.


Mēs esam uzticams partneris!Tūrisma aģentūra VRK TravelVēlāmies Jums piedāvāt abpusēji izdevīgu sadarbību ar tūrisma aģentūru SIA "VRK TRAVEL", kas ir Baltijas tūroperators, kurš atrodas tirgū jau vairāk par 6 gadiem.
Vienmēr ņemam vērā mūsu partneru vajadzības un gatavi strādāt ar jaunajiem projektiem lai paplašinātu biznesa iespējas.

Darbā vispirms cienām kvalitāti un profesionālismu, kas dod mums iespēju būt pieprasītiem mūsu klientiem ar visdažādākajām vajadzībām. Tāpēc 6 gadu laikā tirgū esam ieguvuši vairāk par 25 000 pastāvīgo klientu uzticību.

Mūsu partneri ceļojumu organizācijā ir vairāk par 280 pazīstamu starptautisku uzņēmumu.
Mūsu pārstāvniecības atrodas Latvijā (Rīgā), Lietuvā (Viļnā), Igaunijā, Baltkrievijā un Krievijā.
Iegūt vairāk informācijas par kompāniju SIA "VRK TRAVEL", un iepazīties ar aktuālajiem piedāvājumiem mūsu potenciālajiem biznesa partneriem Jūs varat mūsu oficiālā mājaslapā - www.vrktravel.comJūsu priekšrocības sadarbojoties ar mums:- plaša piedāvāto ceļojumu izvēle (vairāk par 55 galamērķiem)
- konkurētspējīgas cenas, tā kā mēs paši bez starpniekiem veidojam, plānojam un organizējam kruīzu, autobusu un avio ceļojumus Baltijas valstīs, Eiropā un visa pasaulē
- atlaides un bezmaksas vietas korporatīviem klientiem, kuri pasūta grupu ceļojumus (grupas ne mazāk par 10 cilvēkiem)
- pēc Jūsu pieprasījuma ātri izveidosim piedāvājumu un organizēsim individuālo tūri
- aviobiļetes biznesa un ekonomiskā klasē;
- autobusu tūres notiek ar ērtiem tūrisma klases autobusiem, kuri var pārvest no 7 līdz 70 pasažieriem;
- ekskursijas vada sertificētie grupas vadītāji, augsti kvalificētie gidi ar lielu darba pieredzi;
- piedāvājam apdrošināšanu ar Balta AS ar visizdevīgākajām cenām Baltijā
- vīzu noformēšana
- izvēlēta ceļojuma apmaksa tiek veikta 2 daļās: avanss 5 dienu laikā pēc ceļojuma pasūtīšanas , atlikums - 45 dienas pirms ceļojuma sākuma
- lielā pieredze vienas un divu dienu braucienu organizēšanā skolēniem, kā arī apmācību braucienu organizēšana pa visu Eiropu un ārpus tās
- plašs piedāvājums skolas nometņu organizēšanai ārzemēs visprestižākajās mācību iestādēs
Aplūkot un iepazīties ar ceļojumu aģentūras VRK Travel Tūrisma pakalpojumu sniegšanas līgumu.Pirmslīguma informācija

Ministru kabineta noteikumu Nr. 380 3. pielikuma 1.punkts

2018. gada 26. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem” 3.pielikuma 1.punkts.


Informācijas veidlapa kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumiem, ko ceļotājs noslēdz ar tūrisma operatoru elektroniski, klātienē vai izmantojot tālruni

Jums piedāvātais tūrisma pakalpojumu kopums ir komplekss tūrisma pakalpojums Tūrisma likuma un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" izpratnē.

Jūs varēsiet izmantot visas Tūrisma likumā un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" minētās tiesības, kas attiecas uz kompleksiem tūrisma pakalpojumiem.

SIA “VRKTravel” būs pilnībā atbildīga par kompleksā tūrisma pakalpojuma pienācīgu sniegšanu kopumā.

Saskaņā ar tiesību aktu prasībām SIA “VRKTravel” ir nodrošinājums, lai gadījumā, ja tā savu likviditātes problēmu dēļ nepilnīgi izpilda vai neizpilda savas saistības, atlīdzinātu Jūsu maksājumus un, ja kompleksajā tūrisma pakalpojumā ir ietverts transports, – nodrošinātu Jūsu repatriāciju.

Plašāka informācija par Tūrisma likumā un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" paredzētajām pamattiesībām pieejama šeit: https://likumi.lv/ta/id/300021-noteikumi-par-kompleksa-un-saistita-turisma-pakalpojuma-sagatavosanas-un-sniegsanas-kartibu-un-kompleksu-un-saistitu-turisma

————————

Ministru kabineta noteikumu Nr. 380 3. pielikuma 3.punkts

2018. gada 26. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem” 3.pielikuma 3.punkts.

Pamattiesības saskaņā ar Tūrisma likumu un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem":

– ceļotājs pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma noslēgšanas saņem visu būtisko informāciju par komplekso tūrisma pakalpojumu;

– vienmēr ir vismaz viens tūrisma pakalpojuma sniedzējs, kurš ir atbildīgs par to, lai visi līgumā ietvertie tūrisma pakalpojumi tiktu sniegti pienācīgi;

– ceļotājam izsniedz tālruņa numuru saziņai ārkārtas gadījumos vai informāciju par kontaktpunktu, kurā viņš var sazināties ar tūrisma operatoru vai tūrisma aģentu;

– ceļotājs, par to paziņojot saprātīgā termiņā, var nodot komplekso tūrisma pakalpojumu citai personai (par to var paredzēt pienākumu segt papildu izmaksas);

– kompleksā tūrisma pakalpojuma cenu var palielināt tikai tad, ja pieaug noteiktas izmaksas (piemēram, degvielas cenas) un ja tas ir skaidri paredzēts kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 20 dienas pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma. Ja cenas palielinājums pārsniedz 8 % no kompleksā tūrisma pakalpojuma cenas, ceļotājs var izbeigt līgumu. Ja tūrisma operators sev patur tiesības palielināt cenu, ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu, ja samazinās attiecīgās izmaksas;

– ceļotājs var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, nemaksājot nekādu izbeigšanas maksu, un saņemt veikto maksājumu pilnu atmaksu, ja ievērojami tiek mainīts jebkurš no kompleksā tūrisma pakalpojuma būtiskajiem elementiem, izņemot cenu. Ja pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma par komplekso tūrisma pakalpojumu atbildīgais tūrisma pakalpojumu sniedzējs atceļ komplekso tūrisma pakalpojumu, ceļotājam ir tiesības saņemt atmaksu un – attiecīgā gadījumā – kompensāciju;

– ceļotājs ārkārtas gadījumos pirms kompleksā pakalpojuma sākuma var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, nemaksājot nekādu izbeigšanas maksu, piemēram, ja galamērķa vietā pastāv nopietnas drošības problēmas, kuras, visticamāk, ietekmētu komplekso tūrisma pakalpojumu;

– ceļotājs jebkurā laikā pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma var izbeigt līgumu, samaksājot samērīgu un pamatojamu izbeigšanas maksu;

– ja pēc kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma nozīmīgus kompleksā tūrisma pakalpojuma elementus nevar sniegt tā, kā paredz vienošanās, bez papildu maksas jāpiedāvā ceļotājam atbilstoši alternatīvi risinājumi. Ceļotājs var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, nemaksājot izbeigšanas maksu, ja pakalpojumi netiek sniegti saskaņā ar līgumu un tas būtiski ietekmē kompleksā tūrisma pakalpojuma izpildi, un tūrisma operators nenovērš problēmu;

– ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu vai kompensāciju par zaudējumiem, ja tūrisma pakalpojumi netiek sniegti vai tiek sniegti neatbilstoši;

– ja ceļotājs nonāk grūtībās, tūrisma operatoram ir pienākums nodrošināt palīdzību;

– ja tūrisma operators savu likviditātes problēmu dēļ daļēji vai pilnībā nespēj pildīt savas saistības, ceļotāja veiktie maksājumi tiek atmaksāti. Ja tūrisma operators pēc kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma savu likviditātes problēmu dēļ daļēji vai pilnībā nespēj pildīt savas saistības un transports ir iekļauts kompleksajā tūrisma pakalpojumā, tiek nodrošināta ceļotāja repatriācija;

 SIA “VRKTravel” ir nodrošinājums, ko gadījumā, ja tas savu likviditātes problēmu dēļ nepilnīgi izpilda vai neizpilda savas saistības, nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centrs;

– ja SIA “VRKTravel” nespēj pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības un sniegt attiecīgos pakalpojumus savu likviditātes problēmu dēļ, ceļotājs var sazināties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: ptac@ptac.gov.lv, tālrunis: 65452554;

– Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīva (ES) 2015/2302 par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK, kas transponēta Latvijas tiesību aktos [Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīva (ES) 2015/2302 par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK]


 

REKVIZĪTI


SIA "VRK TRAVEL"
Reg. No. 40103874202
Ciemupes 1-71, Riga,
Latvia LV-1024
AS Swedbank: HABALV22
LV57HABA0551039734168
https://www.google.lv/search?q=vrk+travel&oq=vrk+Travel&aqs=chrome.0.69i59j69i60l3j0l2.1605j0j7&sour... https://www.google.lv/ https://www.google.com/

Mūsu partneri

Tez Tour
Balta
airBaltic
Paldies
Kumi
alphahost.lv
Ceļojumu Bode
Lapsa Media
365
MKBC Tour
GERTRUDE
Travel service
Baltic tour
Rīgas Santīms
EIR
MailChimp
Viking Line
SmartLynx
Project :::. Seven
FIKS
1C:ANDI
Adobe
Beta Media
1C-BITRIX
ALTA
Dāvanu sala